Warsztaty samorządowe, program stażowy oraz plany na kolejne tygodnie to tematy poruszone podczas czwartkowego spotkania Młodych.

Wśród uczestników znalazło się kilkanaście osób, które wyraziły chęć członkostwa, dlatego znaczną część spotkania poświęciliśmy wzajemnemu poznaniu się.

Przewodniczący koła Michał Klimczak pokrótce przybliżył dotychczasową działalność warszawskich struktur S”MD”. Wyraził również nadzieję, że wszyscy członkowie koła zaangażują się w planowane projekty. Poinformował także o zwołaniu w listopadzie walnego zebrania członków, które wybierze dwóch nowych członków Komisji rewizyjnej koła.