30 stycznia w Urzędzie Dzielnicy Ochota odbyła się Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy. Podczas trwania sesji odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady m. st. Warszawy.

Wśród kandydatów znaleźli się Mateusz Urban (Przewodniczący MRD), Małgo- rzata Zawadzka (Sekretarz MRD) oraz Mateusz Ciechomski – członek Warszawskiego Koła SMD (Wice- przewodniczący MRD).

Każdy z kandydatów zaprezentował swój program i pomysły na funkcjonowanie w ramach MRW.

Mateusz Ciechomski wykazał się bardzo dużym zaangażowaniem i dokładnym przygotowaniem. Swoją prezentację podzielił na 3 części, w ramach których przedstawił swoją osobę, projekty oraz sposoby usprawnienia działania MRW, jej współpracy z MRD i Radą m. st. Warszawy. Kandydat przedstawił również program konkursu, który miałby odbyć się pod patronatem MRW w całej Warszawie, a główną nagrodą byłby bilet na mecz w ramach Euro 2012. Pomysł ten był skonsultowany i opracowany z Radną m. st. Warszawy Aleksandrą Gajewską, która była obecna na Sesji MRD Ochota. Spotkał się on z pozytywnym odbiorem i bardzo dużym zainteresowaniem pozostałych radnych.

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.

Wyniki głosowania:
–    Mateusz Urban 7 głosów
–    Małgorzata Zawadzka 5 głosów
–    Mateusz Ciechomski 7 głosów

Ilość otzrymanych głosów pozwoliła Mateuszowi Ciechomskiemu i Mateuszowi Urbanowi zostać Radnymi Młodzieżowej Rady m. st. Warszawy. Zostanie ona zaprzysiężona podczas najbliższej Sesji Rady m. st. Warszawy już 23 lutego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Mateuszowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w Młodzieżowej Radzie m. st. Warszawy!

A. Gajewska