Blisko sześć godzin trwało piątkowe walne zebranie członków koła. Najpierw ustępującemu zarządowi udzielono absolutorium, a następnie dokonano wyboru nowego przewod- niczącego koła, zarządu i komisji rewizyjnej.

Wolą większości członków przewodniczącą została Aleksandra Gajewska (30 głosów). Kontrkandydat Michał Jurek zdobył 28 głosów.

 

 

Goście zebrania, wśród których byli poseł Marcin Kierwiński, przewodnicząca Rady Miasta st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska oraz przewodniczący Klubu Radnych PO w Radzie Miasta st. Warszawy Jaroslaw Szostakowski wyrazili chęć ściślejszej wpółpracy z warszawskimi Demokratami. Do częstszych kontaktów i udziału we wspólnych projektach zachęcali także dyrektor Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Paweł Moras i radny warszawski oraz doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Michał Czaykowski

Walne zebranie członków ustaliło, że w skład zarządu wejdzie sześć osób (przewodnicząca wnioskowała o osiem).

W skład nowego zarządu koła weszli:

  • Dariusz Kolodziejek
  • Małgorzata Żurawska
  • Michał Wilkosz
  • Kinga Gajewska
  • Tomasz Kacprzak
  • Michał Jurek

Komisja rewizyjna:

  • Adam Jankowski
  • Anna Regini
  • Sebastian Komaracki

Na zdjęciu: Aleksandra Gajewska w trakcie prezentacji własnej kandydatury