W dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna Warszaw- skiego Koła S”MD”. Przewodniczącym został Adam Jankowski, sekretarzem Anna Regini.

Gościem zebrania była Przewodnicząca S”MD” Regionu Mazowieckiego Emilia Waś, która życzyła członkom komisji jak najmniej trudnych spraw do rozstrzygania. Podczas pierwszego zebrania komisji przyjęto Plan pracy i kontroli KR WK S„MD” w okresie III 2012 – VII 2012.

Już w marcu Komisja planuje sporządzić Raport otwarcia, który będzie podstawą do analizy porównawczej dokonanej w czerwcu. Na kwiecień zaplanowano m.in. opracowanie Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej WK S”MD”. Maj upłynie pod znakiem kontroli finansowej (opłacania składek członkowskich oraz celowości poniesionych wydatków). Ponadto w kwietniu i lipcu członkowie Komisji sprawdzą kwartalne sprawozdanie skarbnika koła. Jak podkreślił Adam Jankowski, komisja nie będzie wyłącznie „batem” na zarząd koła, ale chce być również niezależnym i obiektywnym organem doradczym.

Przypomnijmy – wedle pkt 110 Statutu S”MD” do kompetencji komisji rewizyjnej należy kontrola działalności koła ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej. Komisja rewizyjna ma dostęp do wszelkich dokumentów koła lokalnego. Kontrola odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.