Na tak postawione pytanie odpo- wiadali uczestnicy debaty, w której udział wzięli członkowie koła.

Najpierw jednak Kinga Gajewska przedstawiła uwarunkowania prawne otrzymania w Polsce pozwolenia na broń. Następnie rozważaliśmy wady i zalety liberalizacji tych przepisów. Większość uczestników była przeciwna szerszemu dostępowi obywateli do broni.

Mimo to nie zabrakło głosów, że broń gwarantuje każdemu z nas większe bezpieczeństwo, a zakaz jej posiadania nie ogranicza liczby dokonanych zabójstw.

Na koniec wspólnie obejrzeliśmy film dokumentalny na temat dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych.