14 Maja, na skutek decyzji Krajowego Sądu Koleżeńskiego, wznowione zostało zebranie walne członków warszawskiego koła stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. Przeprowadzono na nim wybory mające wyłonić skład zarządu i komisji rewizyjnej koła.Walne zebranie członków ustaliło, że w skład zarządu wejdzie osiem osób.

 

 

 

Wybrane zostały następujące osoby:

Zarząd:

 • Wiceprzewodniczący- Michał Rubinkiewicz

 • Sekretarz- Maria Gołaszewska
 • Skarbnik- Aleksander Arabadźić

 • członek zarządu- Patryk Skalski

 • członek zarządu- Emil Jaroch

 • członek zarządu- Dawid Różański

 • członek zarządu- Michał Wilkosz

 • członek zarządu- Bartosz Wszeborowski

Komisja rewizyjna:

 • Przewodniczący – Karol Głaz
 • Sekretarz- Marcin Kuchno

 • członek- Michał Kwiecień

 

W charakterze obserwatora z Zarządu Krajowego S”MD” gościł z nami Mateusz Sławiński, który przede wszystkim czuwał nad prawidłowym przebiegiem spotkanie, ale również przedstawił obecnym na zebraniu relacje z przebiegu Zjazdu Krajowego Stowarzyszenia i omówił oczekiwania, które są pokładane względem warszawskiego koła i jego członków.

 

Na zaproszenie Przewodniczącej Aleksandry Gajewskiej mieliśmy również przyjemność gościć pana Grzegorza Płatka, który z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawił program stażowy dla członków koła.

 

Informujemy również, że najbliższe posiedzenie Zarządu zostało zwołane na dzień 20.05 o godz. 10:30 w biurze Poselskim Ligii Krajewskiej, Marcina Kierwińskiego i Dariusza Rosatiego (Ul. Piękna 3a m.3). Zarząd jest otwarty dla wszystkich członków koła w punkcie dot. planu pracy koła. W związku z tym  wszyscy, którzy są zainteresowani przedstawieniem Zarządowi swoich propozycji i inicjatyw są zaproszeni do wzięcia aktywnego udziału w tej dyskusji. Ci, którym dany termin nie odpowiada, proszeni są o przesyłanie swoich propozycji na adres: aleksandra.gajewska@yahoo.pl