Stanowisko Młodych Demokratek wobec słów, które Piotr Duda wypowiedział w TOK FM pod adresem Agnieszki Pomaski.

 

Na antenie radia TOK FM Piotr Duda stwierdził:

„Jeżeli się ma dziecko trzytygodniowe, to się jest na urlopie macierzyńskim, a nie przyjeżdża się do Sejmu, żeby głosować złą dla Polaków ustawę.”


  Warszawa, 16 maja 2012 r.

Szanowny Pan Piotr Duda

Przewodniczący Komisji Krajowej

NSZZ Solidarność

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

W imieniu wszystkich kobiet zrzeszonych w Stowarzyszeniu “Młodzi Demokraci”, pragniemy wyrazić oburzenie Pańskimi słowami wypowiedzianymi w dniu wczorajszym na antenie radia TOK FM, odnoszącymi się do Pani Poseł Agnieszki Pomaski. Stwierdził Pan:

 

Jeżeli się ma dziecko trzytygodniowe, to się jest na urlopie macierzyńskim,

a nie przyjeżdża się do Sejmu, żeby głosować złą dla Polaków ustawę.


Uważamy, że są to słowa godzące w młode i aktywne zawodowo kobiety, spełniające jednocześnie swój obowiązek i przywilej macierzyński.

 

Idąc Pańską logiką należałoby, zatem zamknąć kobiety w domach, zabraniając im jednocześnie jakiegokolwiek udziału w zdominowanym przez mężczyzn świecie. Reforma emerytalna dotyczy natomiast obu płci. Kobiety nie mogą być, więc w żaden sposób pominięte, a nasz głos w debacie publicznej musi być słyszany. Zarówno Agnieszka Pomaska, jak i wszystkie inne kobiety, została wybrana na funkcję posłanki właśnie po to, aby zabierać głos w imieniu polskich kobiet.

 

Kobiety mające dzieci nie mogą być ignorowane i poniżane, traktowane jak obywatelki drugiej kategorii. Rozpowszechniając stereotypowy obraz pracującej matki, przyczynia się Pan do pogłębiania trudności jakie na rynku pracy napotykają osoby chcące jednocześnie łączyć aktywność zawodową z życiem rodzinnym. W czasach, w których to właśnie zmniejszająca się ilość rodzonych dzieci jest jednym z głównych powodów konieczności przeprowadzenia reformy emerytalnej, taka postawa jest haniebna i niedopuszczalna – tym bardziej ze strony człowieka, który w debacie emerytalnej wielokrotnie publicznie zabiera głos.

 

Uczestnicząc w obradach Sejmu, Pani Poseł Agnieszka Pomaska realizowała zadania, do których zobowiązała się przed swoimi wyborcami. Chcąc jednak po zakończonej pracy wrócić do swojej rodziny oraz do nowonarodzonego dziecka, napotkała opór ze strony związkowców, uparcie ograniczających posłance nie tylko możliwość kontaktu z własnym dzieckiem, ale i konstytucyjnie gwarantowane prawo do swobodnego przemieszczania się.

 

Z wyrazami szacunku

 

Daria Kosmala – Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego

Joanna Haba – Członek Zarządu Krajowego

Agnieszka Gosek – Przewodnicząca Regionu Świętokrzyskiego

Aleksandra Gajewska – Przewodnicząca Koła Warszawa

 

List w formie pdf. moż pobrać tutaj.