Dnia 15.05.2012 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w debacie „Warszawski Okrągły Stół Mieszkaniowy” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Schumana. Dotyczyła ona kwestii reprywatyzacji budynków w Warszawie.

  

Sama debata podzielona była na panele podczas, których możliwość zabrania głosu w tej sprawie otrzymali przedstawiciele miasta i organizacji społecznych oraz posłowie. Spotkanie było bardzo burzliwe i trwało ponad trzy godziny. W trakcie krótkiej przerwy zdołaliśmy chwilę porozmawiać z przewodniczącą Rady Warszawy p. Ewą Malinowską-Grupińską, której zadeklarowaliśmy pełne wsparcie dla poczynań miasta w tej kwestii. Debata zakończyła się zapowiedzią stworzenia ustawy reprywatyzacyjnej, która zostanie złożona jako projekt poselski w najbliższym czasie.