W dniu 3 grudnia (poniedziałek) 2012 r. w siedzibie Biura Regionu Mazowieckiego Platformy Obywatelskiej przy al. Jerozolimskich 30 w Warszawie odbyła się debata zatytułowana „Młodzi o in vitro” zorganizowana przez Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” koło Warszawa.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się założyciele kliniki „Novum” specjalizującej się w leczeniu niepłodności – dr Katarzyna Kozioł oraz dr Piotr Lewandowski, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian” – Anna Krawczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Igor Radziewicz–Winnicki oraz Wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej – Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska, której projekt ustawy cieszył się największym poparciem. Moderatorem dyskusji była Przewodnicząca warszawskiego koła Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” Aleksandra Gajewska.

Eksperci przedstawili problematykę niepłodności w Polsce, odwołując się do analiz i danych pozyskanych w wyniku przeprowadzonych badań. Omówione zostały medyczne oraz społeczne znaczenie metody in vitro, a także założenia medycznego programu rządowego. Rozważane były aspekty prawne i polityczne, które są niezbędne dla uporządkowania sytuacji legislacyjnej zapłodnienia pozaustrojowego w Polsce oraz zapewnienia bezpieczeństwa i dogodnych warunków pacjentom klinik. Dyskusja toczyła się z aktywnym udziałem publiczności. Zainteresowanie i liczne pytania wpłynęły na rozszerzenie zakresu tematycznego debaty.

Panel pełnił przede wszystkim funkcję dydaktyczno-informacyjną. Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom skalę i znaczenie problemu niepłodności w społeczeństwie oraz potrzebę prowadzenia publicznej dyskusji, aby przełamać tendencję uznawania in vitro za temat tabu. Wspólnie ukazaliśmy konieczność większego zaangażowania się państwa oraz społeczeństwa w stworzenie ram prawnych i warunków społecznych dla sprawnego funkcjonowania metody in vitro. Goście debaty zgodnie podkreślili konieczność ustawowego uregulowania kwestii leczenia niepłodności metodą in vitro. Debata „Młodzi o in vitro” pogłębiła naszą wiedzę, ale przede wszystkim wpłynęła motywująco na zaangażowanie we wspieranie inicjatyw związanych z leczeniem niepłodności.