18 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne Warszawskiego Koła Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. Frekwencja dopisała.

Nie zabrakło ponadto zacnych gości, takich jak Radni M. St. Warszawy: Paweł Lech (Przewodniczący Komisji Sportu Rady Warszawy) i Michał Czaykowski (doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) czy Paweł Bujski, zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo. Przewodnicząca koła Aleksandra Gajewska złożyła wszystkim zebranym świąteczne życzenia, po czym wszyscy przystąpili do tradycyjnego łamania się opłatkiem. Następnie zebrani oddali się konsumpcji oraz towarzyskim rozmowom, a świąteczna atmosfera udzieliła się chyba wszystkim obecnym.