Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego zaprosił nas do udziału w polsko-amerykańskim seminarium z cyklu Discover America pt. „micro-targeting: How U.S. Campaigns Data to Win Votes”. Gościem był p. Frankie Sturm – zastępca Attache ds. Kultury Ambasady USA w Polsce.
W seminarium brały udział wszystkie młodzieżówki partii politycznych w Polsce. Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” reprezentowały: Kinga Gajewska, Oksana Aliw, Klaudia Steciuk i Natalia Polubiec. Warsztaty problematykę wykorzystywania skomplikowanych danych do maksymalizacji swojego wyniku wyborczego (tzw. micro-targeting’u). P. Frankie Sturm przedstawił nowy wzór prowadzenia kampanii wyborczych, który zapoczątkował sztab wyborczy Obamy w 2012 roku.Powstał specjalny dział analiz, w którym implementowano matematyczne algorytmy, pomagające stargetować dokładnie reklamę do konkretnego wyborcy. Podczas wyborów wydano aż 100 mln $ na inwestycje technologiczne, które bezpośrednio przyczyniły się do sukcesu wyborczego Obamy.