26 lutego  odbyło się Walne Zebranie warszawskiego koła Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, na którym członkowie koła wybrali swoje nowe władze.

Po przedstawieniu działalności koła w roku 2012, odbyła się prezentacja kandydatur. W wyniku głosowania nową przewodniczą koła została Kinga Gajewska. Do zarządu wybrano z kolei Małgorzatę Żurawską, Jakuba Banaszka, Marcina Gutkowskiego, Wojciecha Surałę i Jana Zarachowicza. W komisji rewizyjnej znaleźli się Anna Wąsik, Michał Kwiecień i Dominik Koterla.

Bardzo miło nam poinformować, iż na pierwszym zarządzie, który odbył się zaraz po walnym, wybraliśmy osoby funkcyjne. Wiceprze- wodniczącym Koła został Jakub Banaszek, Sekretarzem Małgorzata Żurawska, a sprawami finansowymi zajmować będzie się Jan Zarachowicz. Ukonstytuowała się również Komisja Rewizyjna, na czele z Michałem Kwietniem. Kadencja nowych władz koła trwać będzie jeden rok.

Nowym Władzom życzymy samych udanych inicjatyw!