Wyzwanie SimCity zwieńczone sukcesem Młodych Demokratów! Trzyosobowa reprezentacja Stowarzyszenia w składzie: Wojtek Surała, Tomek Surała i Tomek Szarubka z Warszawskiego Koła S”MD” wywalczyła 20 000 zł na realizację celu miejskiego – budowę instalacji gablot i stelaży na ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, miejsca prezentacji prac studentów Akademii Sztuk Pięknych, ożywiającego przestrzeń „salonu Stolicy”.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi z sukcesu naszego zespołu, od początku gry obraliśmy strategię opierającą się na dewizie: „jak najmniej przemysłu, jak najwięcej handlu i usług”, która pozwoliła nam na rozbudowanie wielkiego, dobrze prosperującego miasta, pełnego zadowolonych mieszkańców i pozostawienie w tyle konkurentów już po pierwszej godzinie rozgrywek. Jednak szczególnie chcielibyśmy podziękować wspierającym i dzielnie dopingującym nas Młodym Demokratkom, z nową Przewodniczącą koła, Kingą Gajewską na czele – powiedział szef zwycięskiej trójki, Wojtek Surała.