W hotelu Hilton w Warszawie odbyła się dzisiaj Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, w której organizacji pomagali warszawscy Młodzi Demokraci.

 

Salę konferencyjną hotelu wypełniło około trzystu członków Rady Krajowej PO, wśród których znaleźli się posłowie, senatorowie, posłowie do Europarlamentu oraz ponad 120 osób delegowanych przez partyjną Konwencję. Celem zgromadzenia było ustalenie kalendarza wyborczego dla wszystkich szczebli struktury partii. Na wrzesień planowany jest zjazd nadzwyczajny PO, na którym zostaną zmienione zapisy Statutu organizacji w taki sposób, aby umożliwić przeprowadzenie w przyszłym roku powszechnych, bezpośrednich wyborów na funkcję Przewodniczącego partii.

 

Dla pracujących przy organizacji Rady Młodych Demokratów zjazd stanowił nie tylko doskonałą okazję do zdobycia doświadczenia w organizacji tego typu eventu, ale też zobaczenia z bliska, jak wyglądają obrady partii oraz możliwość spotkania i porozmawiania z czołowymi polskimi politykami. Na zdjęciu powyżej – Młodzi Demokraci w towarzystwie warszawskiego posła do Parlamentu Europejskiego, Rafała Trzaskowskiego.