27-29 września, członkowie warszawskiego koła Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” uczestniczyli w Konwencie Krajowym S”MD” w Toruniu.

Drugiego dnia uczestnicy Konwentu brali udział w 3 panelach dyskusyjnych:

– „Social media – zmiana relacji i komunikacji społecznej”,

– „Miejsce nowoczesnego uniwersytetu w Polsce”,

– „Przedsiębiorczość ludzi młodych – bariery w rozwoju przedsiębiorczości”.

W drugiej debacie, jednym z prelegentów był Paweł Krężołek – skarbnik Regionu Mazowieckiego Stowarzyszania „Młodzi Demokraci”.