Dnia 4 października odbył się w centrum Warszawy Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Kobiet, organizacji zrzeszającej Kobiety Europejskiej Partii Ludowej i Europejską Unię Kobiet.

Tematem Kongresu było „Kobiety i przedsiębiorczość:Stawianie czoła wyzwaniom, podejmowanie ryzyka”. Gośćmi Kongresu były liderki przedsiębiorczości z różnych sektorów gospodarki, a także kobiety aktywne w obszarach polityki, nauki i społeczeństwa obywatelskiego. W imieniu Platformy Obywatelskiej wypowiadała się pani Poseł Małgorzata Kwidawa-Błońska. W czasie trwania Kongresu miały miejsce obrady Okrągłego Stołu z udziałem kobiet-przedsiębiorców, przedstawicielek nauk społecznych i posłanek.

W obradach brały udział Doris PACK, posłanka do PE, Przewodnicząca Kobiet Europejskiej Partii Ludowej, Mirosława NYKIEL, posłanka Platformy Innowacyjnej Gospodarki i Rozwoju MŚP, Zofija MAZEJ KUKOVIC, posłanka do PE z ramienia SDE,  przewodnicząca Podkomisji do Spraw Słowenii, była prezes zarządu, Dr Marija BOBAN, Uniwersytet w Splicie, Przewodnicząca Organizacji Kobiet HDZ ‘Katarina Zrinsky’, Dr Katja VON DER BEY, Weiber Wirtschaft e.G., Berlin.

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci reprezentowała Warszawska Przewodnicząca Kinga Gajewska.