W dniu 9 stycznia 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Warszawskiego Koła Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, na którym wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Przewodniczącą ponownie została Kinga Gajewska. W zarządzie znaleźli się Adriana Rugowac – Sekretarz, Daniel Wargocki – Wiceprzewodniczący, Adam Jankowski – Skarbnik, Grzegorz Drobiszewski – Członek Zarządu i Patryk Luboiński – Członek Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Anna Wąsik – Przewodnicząca, Michelle Podgórska i Tomasz Szarubka. GALERIA ZDJĘĆ

fot. Nowy Zarzą Koła