banner_center1_0

Serdecznie zachęcamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)”, która odbędzie się w dniach 14–15 maja 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Tematyka konferencji obejmuje współczesne wyzwania społeczne, gospodarcze i polityczne związane z procesem integracji europejskiej w obliczu przemian regionalnych i globalnych oraz ich wpływ na rozwój multi- i interdyscyplinarnego podejścia w ramach studiów europejskich. Celem konferencji jest rozwijanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej, naukowej i badawczej w obszarze problematyki europejskiej, a także aktywizacja młodych badaczy i specjalistów z Polski i z zagranicy, w tym z państw Partnerstwa Wschodniego. Planowane wydarzenie jest jednocześnie okazją do wymiany doświadczeń płynących z transformacji gospodarczej i ustrojowej w Polsce.

Konferencja została objęta wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego, a także patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto patronatu wydarzeniu udzieliły Związek Banków Polskich i Stowarzyszenie Top 500 Innovators.

Szczegółowy program konferencji i formularz zgłoszenia udziału są dostępne na oficjalnej stronie EuInteg pod adresem: http://conference-euinteg2015.pecsa.edu.pl/. Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem zachęcamy Państwa do rejestracji on-line do dnia 30 marca br.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne angielski-polski polski-angielski. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Erasmus+, a także przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”.