Cisza, śpiew ptaków, mały i skromny cmentarz. W Laskach, wśród przyjaciół z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, spoczywa Tadeusz Mazowiecki.

Z okazji jego 89. urodzin, warszawscy Młodzi Demokraci odwiedzili grób pierwszego niekomunistycznego premiera RP.

GALERIA ZDJĘĆ