W Kancelaria Premiera złożyliśmy uchwałę naszego koła wzywającą Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło do niezwłocznego opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.

Zgodnie z art. 190 pkt 1 Konstytucji RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Ustawowym obowiązkiem Prezesa Rady Ministrów jest opublikowanie każdego ogłoszonego wyroku TK. ‪

#‎RządziePublikuj‬

GALERIA ZDJĘĆ