Członkowie naszego koła uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do spraw młodzieży.

W ramach informacji na temat problemów młodzieży zdiagnozowanych przez różne stowarzyszenia głos zabrali Przewodniczący Koła Piotr Kołomycki oraz Bartosz Dąbrowa. P. Kołomycki mówił m.in. o kryzysie autorytetów wśród młodzieży, niskiej świadomości polityczno-społecznej, radykalizacji poglądów i edukacji seksualnej. Zachęcamy do obejrzenia.

Bartosz Dąbrowa, reprezentujący również młodzieżowe rady, mówił o ogromnym znaczeniu młodzieżowych rad w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. – Młodzieżowa rada to grupa osób, która chce działać. Młodzież działa z młodzieżą. Warto tworzyć takie rady i z nimi współpracować – przekonywał posłów B. Dąbrowa.

Wystąpienie Piotra Kołomyckiego

Wystąpienie Bartosza Dąbrowy