– Reforma edukacji to walka z samorządami, na które obecna władza będzie próbowała zrzucić odpowiedzialność za chaos w szkołach – mówił nasz oraz Młodego KOD gość dr Krystyna Starczewska – polonistka, filozof, etyk, pedagog, była opozycjonistka związana z KOR-em i Towarzystwem Kursów Naukowych, współtwórczyni liceum „Bednarska” i gimnazjum nr 20 „Raszyńska”.

– Reforma edukacji to długi proces. W Finlandii zmiany były rozłożone na 10 lat, w Szwecji 8 lat. Duch #reformaedukacji Anny Zalewskiej przypomina ducha edukacji z PRL. Szkoła służyła państwu, nie uczniowi. To ma wrócić – mówiła dr Starczewska.

GALERIA ZDJĘĆ