Przedstawiamy nowy skład Zarządu Koła wybrany 07 czerwca 2018 r.
Przewodniczący: Natalia Polubiec
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Piekarska
Sekretarz: Damian Kujawa
Skarbnik: Paweł Gustaw
Członkowie Zarządu: Julian Rembelski, Mateusz Obłudka, Miłosz Sułowski