Premier Jan Olszewski – uczestnik powstania warszawskiego, obrońca opozycji w czasach PRL, działacz Solidarności i orędownik wejścia Polski do NATO. Dobry człowiek i patriota. Cześć Jego pamięci.