Bo łączy nas Europa!

Jednym z celów Młodych Demokratów jest upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych. Nasze pokolenie czerpie z owoców Unii Europejskiej. Widzimy to w edukacji, kulturze, finansach. [...]

Load More