Deklaracja Ideowa Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”
/przyjęta 4 października 2008 r. na XII Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym Delegatów Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”/
Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” już ponad dekadę jest obecne w polskiej polityce. Współtworzymy społeczeństwo obywatelskie III Rzeczypospolitej, wnosząc nasze idee, młodość, energię i marzenia.

Naszą misję opieramy na wspólnych wartościach – wolności, poszanowaniu godności każdego człowieka i wartościach chrześcijańskich. W polityce dostrzegamy potrzebę otwarcia, umiaru i rozwagi w każdym podejmowanym działaniu.

Opieramy się na trzech wielkich nurtach ideowych – liberalizmie, konserwatyzmie i chrześcijańskiej demokracji – tworząc nowoczesną centroprawicową organizację młodzieżową.

Wolność jest dla nas wielką szansą, ale i odpowiedzialnością. Dlatego stawiamy na profesjonalizm, rozwój intelektualny, przedsiębiorczość i uczciwość. W związku z tym chcemy kreować dobrze i profesjonalnie przygotowanych liderów.

Polityka to nasza pasja. Łączy nas wspólne poczucie odpowiedzialności za przyszłość Polski i Europy. To dla nich chcemy się kształcić i pracować. Wolny rynek, współzawodnictwo i przedsiębiorczość obywateli traktujemy jako najlepszą drogę do pomnażania dobrobytu Polaków.

Jako pokolenie mamy ogromne szczęście. Nie doświadczyliśmy dramatu wojny, ani okresu totalitarnego zniewolenia, które były tragicznym udziałem naszych przodków. Dziedzictwo walki o wolną i niepodległą Polskę ma dla nas jednak ogromne znaczenie. Przeszłość jest i pozostanie fundamentem naszej tożsamości. Chcemy roztropnie korzystać z dorobku i tradycji minionych pokoleń, dbając o korzenie, z których wyrastamy.

Nasze pokolenie było świadkiem historycznych wydarzeń – odzyskania przez Polskę suwerenności, przystąpienia do struktur Paktu Północnoatlantyckiego i akcesji do Unii Europejskiej. Te chwile wielkich wzruszeń traktujemy także jako realne zobowiązania dla każdego z nas.

Chcemy odważnie kształtować Europę jutra, pielęgnując jednocześnie jej tożsamość.Budowanie „wspólnego domu europejskiego” traktujemy jako szansę na pomyślność naszej Ojczyzny teraz i w przyszłości. Pragniemy jedności, solidarności, dobrobytu i pokoju. Nowoczesny polski patriotyzm wymaga od nas wspólnej pracy na rzecz godnej pozycji Polski w Europie i na świecie.