Statut Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci"
Deklaracja Ideowa Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”
Program Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”
Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”
Uchwała-nr-U-WZK-1-2016-2017-wyrok-TK

UCHWAŁA Walnego zebrania członków Koła Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” Warszawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. wzywająca Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło do niezwłocznego opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.

Regulamin Koła SMD Warszawa
Umowa Stowarzyszeniowa pomiędzy SMD i PO
Uchwała-nr-U-WZK-3-2016-2017

UCHWAŁA Walnego zebrania członków Koła Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” Warszawa z dnia 25 października 2016 r. wzywająca Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło do podjęcia zdecydowanej walki ze wzrostem nietolerancji powodowanej rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i homofobią w Polsce