Statut Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci"
Deklaracja Ideowa Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”
Program Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”
Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”
Umowa Stowarzyszeniowa pomiędzy SMD i PO