Mam 17 lat – czy mogę być członkiem Stowarzyszenia?

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba w wieku od 16 do 35 lat.

Osoby w wieku od 13 do 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych (rodziców) bez prawa udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego (m.in. kandydowania do Zarządu, na Przewodniczącego).

Recent Posts