Historia koła

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” powstało w 1994 z połączenia młodzieżowych organizacji Unii Demokratycznej – Forum Młodych UD i Kongresu Liberalno-Demokratycznego – Stowarzyszenie Młodzi Liberałowie. W 2001 roku Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” zerwało współpracę z Unią Wolności i podpisało umowę stowarzyszeniową z Platformą Obywatelską.  SMD ma blisko 8000 członków w wieku 13–35 lat zrzeszonych w 16 regionach i ponad 160 kołach lokalnych.

NASZE CELE
 1. Działanie na rzecz zwiększania udziału ludzi młodych w życiu publicznym.
 2. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie.
 3. Upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych.
 4. Inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej.
 5. Ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.
 6. promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,
 7. Ochrona praw młodego człowieka, szczególnie w szkole.
 8. Propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych.
 9. Promocja ekologii i ochrony środowiska.,
 10. Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych.
 11. Działanie na rzecz zwiększenia obronności kraju.
GŁÓWNE WARTOŚCI

Głównymi wartościami, którymi kierują się „Młodzi Demokraci”wolność jednostki, własność prywatna, samorządność, edukacja. Propagują je poprzez organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, aktywne uczestnictwo w życiu publicznym RP, jak i happeningi, pikiety.

Ostatnie Osiągnięcia

Podczas marszu 7 maja nasz „marionetkowy trójpodział władzy” spodobał się mediom i manifestującym. Wiele internetowych i prasowych artykułów o marszu zostało opatrzonych zdjęciem kukły Jarosława Kaczyńskiego i jego marionetek.

Cechuje Nas

ZAANGAŻOWANIE
90%
SAMODYSCYPLINA
80%
CHĘĆ SAMOROZWOJU
78%
PRACA W GRUPIE
85%
KOMUNIKATYWNOŚĆ
83%

Zarząd

 • Natalia Polubiec
  Natalia Polubiec Przewodnicząca
 • Wojciech Buczek
  Wojciech Buczek Wiceprzewodniczący
 • Oliwia Bieńkowska
  Oliwia Bieńkowska Sekretarz koła
 • Aleksander Łabanowski
  Aleksander Łabanowski Skarbnik koła
 • Julian Rembelski
  Julian Rembelski Członek Zarządu
 • Dawid Kacprzyk
  Dawid Kacprzyk Członek zarządu
 • Maksymilian Ciszkowski
  Maksymilian Ciszkowski Członek zarządu