Fancy style

Mam 17 lat – czy mogę być członkiem Stowarzyszenia?

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba w wieku od 16 do 35 lat.

Osoby w wieku od 13 do 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych (rodziców) bez prawa udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego (m.in. kandydowania do Zarządu, na Przewodniczącego).

Ile wynoszą składki członkowskie?

Składki członkowskie są jednym z elementów przynależności do Stowarzyszenia. Składka członkowska w warszawskim Kole wynosi 5 złote miesięcznie. Opłaca się ją u Skarbnika Koła.

W Stowarzyszeniu nie ma tzw. opłaty „wpisowej”.

Zastanawiam się nad członkostwem, ale przed złożeniem deklaracji chciałbym/-abym zobaczyć jak to wygląda „od środka”…

Nie ma żadnego problemu ;) Zapraszamy na spotkanie, którego najbliższy termin wyświetla się w boksie obok („Następne spotkanie”)

Jakie są obowiązki członka Stowarzyszenia?

O obowiązkach członka S”MD” mówi Statut. Wśród nich jest m.in: aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia, regularne opłacanie składki, czy dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

Przed przystąpieniem do Stowarzyszenia miałbym/-abym jeszcze kilka pytań…

Bardzo proszę ;)
zapytaj Nas na:

lub poprzez formularz:

Simple style

Mam 17 lat – czy mogę być członkiem Stowarzyszenia?

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba w wieku od 16 do 35 lat.

Osoby w wieku od 13 do 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych (rodziców) bez prawa udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego (m.in. kandydowania do Zarządu, na Przewodniczącego).

Ile wynoszą składki członkowskie?

Składki członkowskie są jednym z elementów przynależności do Stowarzyszenia. Składka członkowska w warszawskim Kole wynosi 5 złote miesięcznie. Opłaca się ją u Skarbnika Koła.

W Stowarzyszeniu nie ma tzw. opłaty „wpisowej”.

Zastanawiam się nad członkostwem, ale przed złożeniem deklaracji chciałbym/-abym zobaczyć jak to wygląda „od środka”…

Nie ma żadnego problemu ;) Zapraszamy na spotkanie, którego najbliższy termin wyświetla się w boksie obok („Następne spotkanie”)

Jakie są obowiązki członka Stowarzyszenia?

O obowiązkach członka S”MD” mówi Statut. Wśród nich jest m.in: aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia, regularne opłacanie składki, czy dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

Przed przystąpieniem do Stowarzyszenia miałbym/-abym jeszcze kilka pytań…

Bardzo proszę ;)
zapytaj Nas na:

lub poprzez formularz: