Bartosz Dąbrowa

O sobie:

Warszawski licealista, działacz społeczny, menedżer i pomysłodawca projektów.

Swoją działalność społeczną rozpoczynał w Młodzieżowych Radach w wieku 14 lat. Od 2014 roku jest Radnym Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, gdzie już drugą kadencję pełni funkcję Przewodniczącego. W tym samym roku uzyskał mandat Radnego Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy i od stycznia 2017 roku zajmuje stanowisko Wiceprzewodniczącego.

Od 2015 roku jest związany ze Stowarzyszeniem “Młodzi Demokraci” i Platformą Obywatelską. Brał czynny udział w kampanii Prezydenckiej Bronisława Komorowskiego i kampanii Platformy Obywatelskiej w 2015 roku. Swoje doświadczenie zdobywa w klubie parlamentarnym w Sejmie i biurze medialnym partii. Od września 2016 roku współpracuje z Posłami na Sejm Arkadiuszem Myrchą i Marcinem Kierwińskim.

Działa w różnych organizacjach pozarządowych. Pełni funkcję National School Leader’a (Krajowego Lidera Szkół) w międzynarodowej organizacji MaY – Media and Youth, która dąży do rozwoju odpowiedzialnego przywództwa, dialogu i pozytywnej komunikacji na świecie.

Jego zainteresowaniami są: marketing, zarządzanie, social media, PR i sport.

Chronologia

2017 – 2018

Członek Zarządu SMD Warszawa

Kontakt: